Hvis du har problemer med å koble radioen til det trådløse nettverket,

kan disse trinnene hjelpe deg med å finne en løsning:

 

  1. Kontroller at en PC med trådløs tilgang har tilgang til Internett via samme nettverk.
  2. Kontroller at det finnes en tilgjengelig DHCP-server, eller at du har konfigurert en statisk IP-adresse på radioen. Du kan konfigurere en statisk IP-adresse på radioen via “System settings -> Network -> Manual settings-> Wireless”, og deretter velge “DHCP disable”. 
  3. Kontroller at tilgangspunktet ikke begrenser forbindelser til den bestemte MAC-adressen. Du kan se radioens MAC-adresse via “System settings -> Network - > View settings-> MAC address”.
  4. Hvis du har et kryptert nettverk, kontroller at du har angitt riktig nøkkel eller passord på radioen. Husk at nøkler i tekstformat skiller mellom små og store bokstaver. Hvis radioen viser "Wireless error" etterfulgt av et tall med fem siffer når du prøver å koble til et kryptert nettverk, kontroller at du har angitt riktig passord for nettverket. Hvis problemet vedvarer, må du kanskje kontrollere nettverkskonfigurasjonen.
  5. Hvis radioen kan koble til nettverket, men ikke klarer å spille av bestemte stasjoner, kan det være på grunn av følgende: 
  •  Stasjonen sender ikke på dette tidspunktet (husk at den kan være i en annen tidssone). 
  • Stasjonen har nådd grensen for maksimalt antall personer som kan lytte samtidig. 
  • Stasjonen sender ikke lenger. 
  • Koblingen på radioen er utdatert. e. Internett-forbindelsen mellom serveren (som ofte er i et annet land) og deg er treg. Prøv å bruke en PC til å spille av via kringkasterens nettside.
  • Hvis du kan spille av fra stasjonen via en PC, kan du bruke skjemaet på http://www.wifiRadio-frontier.com til å varsle oss slik at vi kan endre stasjonsdataene som brukes av radioen.

Feilmeldinger