Ikke autorisert / Unauthorised

Feil brukernavn og eller password angitt for aksess til PC, eller radio ikke godkjent i din mediaspiller sjekk brukernavn og passord som du har lagt inn i PC settings på radioen.(NB denne funksjonen er kun tilgjengelig for Supersound versjon 1-2 og iConnect).

Hvis problemet oppstår når du skal koble deg opp mot mediaplayer, så sjekk at radioen er akseptert i mediaplayeren og at du har slått på mediadeling.

Gå tilbake