Jeg bruker en MAC. Hvordan kan jeg streame musikk fra en MAC til radioen?

Du kan streame musikk fra MAC/iTunes til radioen gjennom ”delte mapper”-biblioteket. Sjekk at musikkmappene på MAC-en din er ”delt”. For informasjon om hvordan du deler mappene dine, referer til brukerhåndboken til MAC’en. Merk: Hvis du fremdeles har problemer kan du også installere tredjeparts programvare som leser iTunes filer og streamer ut på nettet. (f.eks Twonky Media).

 

Du kan også bruke programmer som Eyeconnect http://www.elgato.com/elgato/int/mainmenu/support/Update-Start/Update-EyeConnect.en.html i Snow Leopard, eventuelt du kan også bruke Logitech Media server.

 

Gå tilbake