Kan jeg bruke en MAC Airport-ruter?

 

Hvis du kobler til et MAC Airport trådløst nettverk, må du sørge for at passordet du bruker er for enheter som ikke er MAC . Dette passordet vil mest sannsynlig være annerledes enn det passord du bruker for andre enheter på ditt Airport-nettverk. Passordet til de enheter som ikke er MAC kan kontrolleres i APPLICATIONS-mappen. Under utilities, velg Airport Admin og klikk deretter på PASSORD-ikonet for å vise passordet. 

Sjekk at følgende porter er åpne: UDP-TCP-porter: 80 og 123; DNS port 53. 

Windows shares: portene 135-139 og 445.

Windows media Player: varierer, brannmurer som ikke er Microsoft kan kreve konfigurasjon for UPnP.

 

Gå tilbake