Kan Supersound II og Explorer være oppkoblet hele tiden til nettverket ?


Flere brukere har spurt etter om SSII og Explorer kan være tilkoblet hele tiden til nettverk, for å slippe vente tid og oppkobling hver gang man bytter modus. Hvis man går inn på Nettverks menyen får man opp et valg som heter "Keep network connected".

Velg Yes så vil du slippe oppkobling mellom hvert modus bytte.

 

Tilbake